צרו קשר

רכישת אתר SAYEXPOSE - תנאים

ספק – חברת Say – Photo&Design (מבית ס.י עיצובים, או ספק אחר מטעמה).
לקוח/משתמש/מקבל שירות – כל אדם העובד עם הכלים המסופקים לו על ידי הספק.
מערכת – אתר האינטרנט אותו רכש הלקוח, לרבות מערכת הניהול המסופקת עם האתר.
משתמש קצה – כל גולש המבקר בכל אמצעי באתר האינטרנט של הלקוח.

1. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לנשים וגברים כאחד.

2. השימוש במערכת מותנה בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.

3. אנא קרא תנאים אלו בקפידה, שכן השימוש במערכת ו/או הגלישה בשרת הספק מעיד על הסכמתך להם.

4. רכישת אתר SayExpose כוללת את האתר הנבחר במעמד הרכישה בלבד. לא ניתן לשנות את הבחירה לאחר הקמת האתר.

5. רכישת אתר SayExpose כוללת במתנה אחסון בנפח 500 מגה לשנה + שם מתחם (דומיין) ישראלי או בינלאומי למשך שנה בלבד.

6. ע"פ בחירת הלקוח, ניתן להתקין את האתר ומערכת הניהול בכל מסגרת אחסון אחרת לבחירתו, ובלבד שמסגרת האחסון החלופית תענה על דרישות המערכת הבאות: סביבת Windows | תמיכה ב- ASP.net גירסא 3.5 ומעלה | באחסון החלופי חייבים להיות מותקנים האובייקטים הבאים:Persits AspUpload, Persits AspJpeg.

7. רכישת האתר כוללת עיצוב אישי (כולל 3 סבבי תיקונים). העיצוב יועבר ללקוח לאישור. העיצוב יוטמע באתר בתוך עד 21 ימי עסקים מרגע אישור העיצוב. על הלקוח לספק את התכנים עבור ההזנה הראשונית לפני סיום הקמת האתר.

8. במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברת האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

9. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

10. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים מראש בתשלום ארוך טווח.

11. במידה ששטח האחסון הכלול, 500 מגה, אינו יספיק לדרישותיו של הלקוח, ניתן יהיה בכל שלב ליצור קשר עם הספק ולהגדיל את שטח האחסון בתוספת עלות.

12. ניתן לממש את הטבת שטח האחסון והחזקת שם המתחם (הדומיין) עד שנה מיום רכישת האתר.

13. במידה שלבקשת הלקוח הותקן כבר האתר על מסגרת אחסון שאינה של הספק, והלקוח מעוניין במהלך שנת ההטבה שכן להתקין את האתר על מסגרת האחסון של הספק, ייגבו מהלקוח 350 ₪ לצורך התקנה זו.

14. לאחר שנה, אחסון האתר על שרתי הספק והחזקת שם המתחם (הדומיין) כרוכים בתשלום. במידה שהלקוח בוחר שלא לחדש את האחסון ו/או הדומיין, או מכל סיבה שהיא, הגיע תאריך החידוש והלקוח אינו ביצע את התשלום - האתר יירד מהאוויר. על אחריות הלקוח לדאוג לחידוש האחסון והדומיין.

15. במידה שהלקוח בוחר לסיים את שירות החזקת שם המתחם ואת שירותי האחסון המוצעים ע"י הספק, הספק יעביר ללקוח את כל אתר האינטרנט ומערכת הניהול, כולל כל החומר המעודכן ליום סיום ההתקשרות.

16. אין חברת Say – Photo&Design אחראית לתוכן המוזן לאתרים ע"י הלקוח. הלקוח אחראי על הנגשת האתר, במידה שהלקוח בוחר שלא להנגיש את האתר, הוא יישא באחריות המלאה.

17. על הלקוח להימנע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיים, מוציא לשון הרע, מעודד לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגע בפרטיות, מזיק, פוגע ברגשי הציבור, תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. כמו כן, על הלקוח להימנע מפרסום תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לו. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים את התנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת הספק ו/או בצד שלישי כלשהו, כמו כן, הספק רשאי למחוק תכנים שכאלו בכל עת.

18. הספק לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוזנים למערכת ע"י הלקוח או גולשי אתרו, ובכל מכשיר קצה בהם תכנים מופיעים. כמו כן, הספק אינו אחראי לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת, וכן הספק אינו אחראי לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות ישירות או עקיפות אשר ייגרמו ללקוח, לרכושו, או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

19. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה בזמן המכירה - הינן של הספק בלבד. אין להעתיק או לשכפל לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל. לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.

20. עיצוב אתר הלקוח הוא אישי ואינו ניתן להעברה. כחלק מהעיצוב יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור ו/או להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר הנרכש.

21. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. באחריות הלקוח לנקוט אמצעי זהירות ולהחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה, כמו גם לבדוק בקפדנות את מי שהוא מצרף להרשאות ניהול המערכת.

22. הספק לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל תמונה ודבר תוכן שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח, כולל גיבויו, כולל ניסיונות שחזור, ובתשלום נפרד לספק במידת הצורך.

23. הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בין הלקוח לבין משתמשי הקצה (הגולשים באתרו), ולא יתערב בשום מקרה ביניהם.

24. כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

25. רכישת האתר כוללת שם מתחם (דומיין) לשנה. שם המתחם ייבחר ע"י הלקוח, ובמידה ששם המתחם אשר נבחר ע"י הלקוח אינו פנוי לרכישה, או קיים בבעלות אחרת, יוצעו ללקוח שמות חלופיים לבחירתו.

26. מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם (דומיין), לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.

27. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שם הלקוח.

28. לאחר הזמנת שם מתחם (דומיין) לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר, במשך שנה מיום הרכישה או החידוש.

29. שרת האחסון כולל בתוכו אפשרות לפתיחת תיבות מייל. הספק אינו אחראי לתקלות הנגרמות בעקבות שימוש בתיבות אלו, ונושא זה אינו בתחום אחריות הספק. בנוסף הספק אינו אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה. בנוסף, באחריות הלקוח לעקוב אחר נפח אחסון התיבות שברשותו, שכן, ברגע שהתיבה מלאה עד אפס מקום, ייתכן שלא תהיה באפשרות התיבה לקלוט הודעות נכנסות נוספות.

30. שרתי האחסון ממוקמים בחוות השרתים של חברת "אינטרספייס". אין הספק אחראי על אי זמינות שרתים או לנזק שנגרם בעקבות כך.

31. הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת שלך שורה קטנה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק. הספק רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

32. הנגשת אתרים - על הלקוח חלה האחריות המלאה להנגיש את אתרו או לפנות לספק לשידרוג ורכישת כלי הנגשת אתרים. הספק לא ישא בכל אחריות ו/או קנס בגין אי הנגשת האתר.

33. הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

34. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

35. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.